ขั้นตอนการชำระเงินในการฝากซื้อสินค้าจากญี่ปุ่น Yahoo Japan

เราจะรับชำระผ่านทาง QR CODE โดยมีขั้นตอนดังนี้

คลิกเพื่อเติมเงิน