สถานะสินค้า

ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายต่างๆ GUM AUCTION มีรายละเอียดดังนี้

วิธีคิดราคา เราจะมี 2วิธี ให้ลูกค้าเลือกให้เหมาะสมและค่าใช้จ่ายถูกที่สุดสำหรับลูกค้า(เลือกแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะครับ)

 • ระบบจะมีปุ่มคำนวณให้โดยการกรอกรายละเอียดสินค้าคร่าวๆ แต่หากลูกค้าเลือกมาผิดระบบตรวจจับได้จะทำการคิดค่าบริการและย้ายการนำเข้าให้อัตโนมัติ เพื่อลดค่าขนส่งให้ลูกค้าและคืนเงินส่วนต่างเป็นคูปองสำหรับใช้สั่งซื้อสินค้าชิ้นถัดไป(คูปองจะมีอายุการใช้งาน 1 เดือน)

โดยมีวิธีกดคำนวณค่าขนส่งดังนี้

 • เลือกปุ่มคำนวณค่าขนส่งหน้ารายการสินค้าที่ต้องการประมูล

 • ปุ่มคำนวณ

 • กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยการประเมิณคร่าวๆ

  เลือกประเภทสินค้า

  ใส่ราคาของ (หน่วยเป็น “บาท” )

  กรอกขนาด กว้าง ยาว สูง (หน่วย ”เซนติเมตร”) และน้ำหนัก (หน่วยเป็น “กิโลกรัม” เริ่มที่ 1 กก.) ใช้ขนาดที่ประเมิณคร่าวๆแล้วใกล้เคียงกับขนาดและน้ำหนักจริงมากที่สุด

 • ระบบจะคำนวณแจ้งรายละเอียด และทำเครื่องหมายถูกเลือกรูปแบบนำเข้าที่ถูกที่สุดให้

 • กรอกรายละเอียด

 • ค่าส่งในญี่ปุ่นหากร้านค้าแจ้งเอาไว้ระบบจะดึงข้อมูลมาคำนวณให้เลย แต่หากไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าติดต่อแอดมินเพื่อประเมิณราคาให้

 • ราคาที่ระบบคำนวณจะยังไม่รวม Vat 7% (ของค่านำเข้า+ค่าบริการต่างๆ+ค่าส่งในไทย)

 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ID LINE : @gumauction หรือ โทร: 062-639-2354


1.กดประมูลแบบชั่งน้ำหนัก

(เหมาะสำหรับสินค้าขนาดเล็กและเบา )

 • คิดตามน้ำหนัก

รายละเอียดการประมูล

 • เลือกรูปแบบขนส่ง : คิดตามน้ำหนัก

 • กรอกราคาที่ต้องการประมูล(บาท)

 • ประกัน (สามารถเลือกใช้หรือไม่ก็ได้ :มีค่าใช้จ่าย)

 • เช็คของ (สามารถเลือกใช้หรือไม่ก็ได้ :มีค่าใช้จ่าย)

 • คูปอง (เลือกใช้ได้ในสินค้าที่มีราคามากกว่าคูปองที่ได้รับ)


  ค่าใช้จ่ายขั้นต้น กรณีเลือก ”คิดตามน้ำหนัก” (ชำระเมื่อกดยืนยันประมูล)

 • ราคาจบประมูล(ตามเรตเงินที่กำหนด)

 • ภาษีจากร้านค้า 10% (ถ้ามี)

 • ค่าธรรมเนียมโอนเงินในญี่ปุ่น (500¥)ตามเรทปัจจุบัน

 • ค่าบริการ (200฿)

  ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือในช่องรายละเอียด กรณีเลือก “คิดตามน้ำหนัก” (ชำระเมื่อสินค้าถึงโกดังญี่ปุ่นภายใน7วัน)

 • ค่าส่งในประเทศญี่ปุ่น

 • ค่านำเข้าแบบช่างน้ำหนัก (กิโลกรัมละ 150 บาท เริ่มต้น 1 กิโลกรัม)

 • ค่าส่งไปรษณีย์ในไทยตามขนาดที่กำหนด

 • vat 7%(คำนวณจากค่านำเข้า+ค่าบริการต่างๆ+ค่าส่งในไทย)

  รอรับสินค้าถึงไทยจะมีSMSแจ้งเตือน หรือสามารถเช็คสถานะได้จากแจ้งเตือนในระบบ

  *เงื่อนไขการประมูลแบบชั่งน้ำหนัก

  • หากสินค้าที่มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง รวมกันเกิน 200cm จะใช้เซนติเมตร x 20 เป็นราคานำเข้า (หากไม่เข้าใจกรุณาติดต่อแอดมินเพื่อสอบถามราคา)

  ตัวอย่างการชั่งน้ำหนัก

  • สินค้าหนัก 2.1Kg. (ขนาดรวม 90cm) นำน้ำหนักมาคูณได้เลย 2.1x150 = 315 บาท

  • สินค้าหนัก 5.2Kg. (ขนาดกว้าง 180+20+20=220cm.) ขนาดเกิน 200 cm ค่านำเข้าจะคิดแบบ เซนติเมตรรวม 220 คูณด้วย 20 = 4,400 บาท

  • สินค้าที่อยู่ในรายการเหมาพิเศษตามประเภท จะต้องเลือกให้ตรงตามประเภทที่กำหนด และเลือกจำนวนให้ถูกต้อง เช่นล้อรถยนต์ 4 วง จะต้องเลือกรูปแบบการขนส่งเป็น

   เหมาจ่าย ประเภท ล้อรถยนต์ และใส่จำนวน 4 วงตามที่ร้านค้าแจ้งจำนวณมา


2.แบบเหมาจ่าย สินค้าทั่วไป

(เหมาะสำหรับสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก) แต่ขนาดไม่เกินต้องไม่เกิน 200CM

เลือกเหมาจ่าย

รายละเอียดการประมูล

 • เลือกรูปแบบขนส่ง : เหมาจ่าย

 • เลือกติ๊กช่อง : สินค้าทั่วไป

 • กรอกจำนวนเงินประมูล (บาท)

 • ประกัน (สามารถเลือกใช้หรือไม่ก็ได้ :มีค่าใช้จ่าย)

 • เช็คของ (สามารถเลือกใช้หรือไม่ก็ได้ :มีค่าใช้จ่าย)

 • คูปอง (เลือกใช้ได้ในสินค้าที่มีราคามากกว่าคูปองที่ได้รับ

  กรอกเหมา


  ค่าใช้จ่ายขั้นต้น กรณีเลือก “เหมาจ่าย” (ชำระเมื่อกดยืนยันการประมูล)

 • ราคาจบประมูล(ตามเรตเงินที่กำหนด)

 • ภาษีจากร้านค้า 10% (ถ้ามี)

 • ค่าเหมาน้ำหนัก คิดเป็น%จากราคาสินค้า (ยกเว้นสินค้าที่จบประมูลไม่ถึง 1,000บาท จะคิดค่าเหมาน้ำหนัก 500 บาท)

 • ส่วนเพิ่ม 350฿ ทุกรายการเหมา

 • ค่าธรรมเนียมโอนเงินในญี่ปุ่น (500¥)ตามเรทปัจจุบัน

 • ค่าบริการ (200฿)

  ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือในช่องรายละเอียด กรณีเลือก “เหมาจ่าย” (ชำระเมื่อสินค้าถึงโกดังญี่ปุ่นภายใน7วัน)

 • ค่าจัดส่งไปรษณีย์ในประเทศญี่ปุ่น

 • ค่าจัดส่งไปรษณีย์ในประเทศไทย

 • vat 7%(คำนวณจากค่านำเข้า+ค่าบริการต่างๆ+ค่าส่งในไทย)

  รอรับสินค้าเมื่อถึงไทยจะมีSMSแจ้งเตือน หรือสามารถเช็คสถานะได้จากแจ้งเตือนในระบบ


แบบเหมาพิเศษ ในรายการที่ Gum Auction กำหนด

(สำหรับสินค้าขนาดใหญ่มากหรือสินค้ารายการพิเศษ)

ค่าใช้จ่ายขั้นต้น กรณีเลือก “เหมาจ่ายในรายการพิเศษ” (ชำระเมื่อกดยืนยันการประมูล)

 • ราคาจบประมูล

 • ค่าธรรมเนียมโอนเงินในญี่ปุ่น (500¥)ตามเรทปัจจุบัน

 • ค่าบริการ (200฿)

 • ค่าเหมา

ล้อแม็ก(ไม่มียาง),ล้อมอไซ (วงละ1,000฿) (ใส่จำนวนล้อ)

ล้อพร้อมยาง (วงละ 1,250฿)(ใส่จำนวนล้อ)

ล้อออฟโรดพร้อมยาง (วงละ 1,750฿)(ใส่จำนวนล้อ)

เครื่องชงกาแฟ (เครื่องละ5,000฿)

เปียนโน ใหญ่ แบบมีโต๊ะถอดประกอบไม่ได้ (ตัวละ12,000฿)

เบาะเด็ก,รถเข็นเด็ก (1,300฿)

เบาะรถยนต์ (ข้างละ4,000฿)

เบาะรถยนต์ไฟฟ้าผู้สูงอายุ (ตัวละ5,000฿)

กันชนรถยนต์ (ชิ้นละ3,500฿)

สเกิร์ต(หน้า,ข้าง,หลัง)รถยนต์ (ชิ้นละ3,000฿)

เครื่องรถยนต์ 4สูบ (เครื่องละ8,000฿)

เกียร์รถยนต์ขับหลัง (ชิ้นละ8,000฿)

เครื่อง+เกียร์ (ชุดละ12,000฿)

ฝากระโปรงรถยนต์หน้า, หลัง (ชิ้นละ 5,000฿)

เครื่องเรือ (สอบถามแอดมิน)

ของใหญ่เกิน 200cm ใช้เซนติเมตรสามด้านบวกกันคูณด้วย 20 (หรือสอบถามแอดมิน) หากสินค้ามีขนาดใหญ่มาก

ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือในช่องรายละเอียด กรณีเลือก “เหมาจ่ายรายการพิเศษ” (ชำระเมื่อสินค้าถึงโกดังญี่ปุ่นภายใน7วัน)

 • ค่าจัดส่งไปรษณีย์ในประเทศญี่ปุ่น

 • ค่าจัดส่งไปรษณีย์ในประเทศไทย

 • vat 7%(คำนวณจากค่านำเข้า+ค่าบริการต่างๆ+ค่าส่งในไทย)

  รอรับสินค้าเมื่อถึงไทยจะมีSMSแจ้งเตือน หรือสามารถเช็คสถานะได้จากแจ้งเตือนในระบบ


วิธีคิดค่าจัดส่งในไทย

ค่าส่งในไทย

หมายเหตุ:

 • กรุณาติดต่อสอบถามหากต้องการระบุบริษัทขนส่งด้วยตนเอง เพื่อให้แอดมินแจ้งค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

 • สินค้าที่เป็นของเหลว รั่วซึมได้ง่าย(ในกรณีที่นอนหรือตะแคงขวดมา) ลูกค้าจะต้องรับความเสี่ยงจากการรั่วซึมเอง แต่ทางเราจะระวังให้มากที่สุด

 • ระยะเวลารวมประมาณทั้งหมด 45-60วัน หลังจากจบการสั่งซื้อไป ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับว่าผู้ขายส่งของมาให้เราเร็วแค่ไหน

 • การขนส่งในไทยเราจะใช้ขนส่งเอกชนNinja van, Nim Express และ Gum move เป็นหลัก ค่าขนส่งจะเป็นไปตามที่กำหนด

 • สินค้าที่มีราคาซื้อหรือประมูลต่ำกว่า 1,000 บาท ในบางรายการบัญชีอาจทำการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือเพิ่มเติม (หลังจากจบประมูล)

 • ทางเราไม่สะดวกให้ลูกค้ามารับสินค้าเองที่โกดัง

 • หากสินค้าที่มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง รวมกันเกิน 200cm จะใช้เซนติเมตร x 20 เป็นราคานำเข้า (หากไม่เข้าใจกรุณาติดต่อแอดมินเพื่อสอบถามราคา)

 • ในการกดยืนยันการประมูลทุกครั้งลูกค้าต้องตรวจสอบรายละเอียดสินค้าค่าใช้จ่ายให้แน่ใจก่อนกดยืนยัน เพราะเมื่อยืนยันการประมูลแล้วจะไม่สามารถยกเลิกเองได้ทุกกรณี

  หากต้องการยกเลิกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยกเลิกขั้นต้น 1,000 บาท/รายการ